Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định những chủ trương, giải pháp, định hướng cơ bản, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm tới; đồng thời xác định hướng đi của đất nước trong 10 năm, 20 năm tới... Vệt bài không có tham vọng đề cập hết những chủ trương, giải pháp của Đảng được xác định trong nghị quyết, chỉ xin điểm lại những vấn đề hết sức cơ bản để cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên có thêm cách tiếp cận nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thảo luận, xem xét toàn diện, thận trọng dựa trên cơ sở khoa học và kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cũng như những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời kế thừa thành tựu của các kỳ đại hội trước để quyết nghị những vấn đề rất hệ trọng cả trước mắt và lâu dài của chặng đường lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Để có được những đánh giá chính xác và khoa học, nghiên cứu các văn kiện của Đại hội XIII, vấn đề quan trọng đầu tiên chúng ta nhận thấy chính là việc nắm bắt thời cơ để Đảng ta có những quyết định rất sáng suốt trong thực tiễn lãnh đạo đất nước, mang lại hiệu quả cao.

Ngay trong phần đầu tiên đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII đã khẳng định: “Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật...”. Từ khẳng định này, qua nghiên cứu chúng ta thấy rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng và khó đoán định, tác động thường xuyên, liên tục đến mọi mặt của đời sống xã hội trong nước. Cùng với đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng sự chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa bằng rất nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm, nhất là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của mạng xã hội. Sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội như một loại virus độc hại với tốc độ lan truyền nhanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, thái độ, tình cảm của một bộ phận nhân dân, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên. Đặt trong bối cảnh chung đó để thấy được dưới sự lãnh đạo của Đảng, những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành được trong nhiệm kỳ Đại hội XII “có ý nghĩa lịch sử”. Nắm chắc tình hình, phân tích đúng tình hình, tận dụng tốt thời cơ trong từng thời điểm để có được các chủ trương, quyết sách phù hợp, hiệu quả đã thể hiện rất rõ sự nhanh nhạy trong tư duy lãnh đạo của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đại hội XIII của Đảng. Ảnh minh họa: TTXVN.

Những thành tựu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là kết quả của một chặng đường dài thường xuyên tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng. Sự sáng tạo, nhạy bén trong nắm thời cơ, phân tích, đánh giá đúng tình hình của Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tạo ra những bước phát triển đột phá, nhất là sau 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là từ bài học, kinh nghiệm của Đảng trong nắm bắt thời cơ, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tranh thủ hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy đất nước phát triển để từng cán bộ, đảng viên; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng có nhận thức đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII ở từng địa phương, đơn vị. Thực tế thời gian qua, không phải lúc nào và khi nào các cấp ủy, tổ chức đảng cũng có sự quan tâm, đầu tư thích đáng trong việc phân tích tình hình, đánh giá tình hình. Vì vậy, không ít vấn đề, sự việc địa phương, đơn vị không những không có được các giải pháp xử lý phù hợp mà nhiều khi rơi vào tình trạng lúng túng, bị động, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển chung. Chúng ta đã có nhiều bài học khi không có được những phân tích thấu đáo về tình hình, không dự liệu được hết những vấn đề phát sinh; không ít vấn đề làm theo phong trào... đơn cử như việc kêu gọi đầu tư hay tập trung phát triển nóng về kinh tế, hoặc khai thác khoáng sản, tài nguyên... Đã có một thời gian khá dài, “phong trào” kêu gọi đầu tư với nhiều chính sách rất ưu đãi được không ít chính quyền địa phương triển khai áp dụng. Thực hiện các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, các địa phương dường như mới chỉ quan tâm nhiều về mặt số lượng doanh nghiệp mà chưa thực sự quan tâm xem xét một cách thận trọng về công nghệ hoặc sự tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường... Vì vậy, khi nhận thức được vấn đề thì việc đưa ra các giải pháp khắc phục trở nên quá muộn. Bởi vậy, những vấn đề chưa được phân tích, dự liệu một cách đầy đủ, khoa học, để lại không ít hậu quả, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, đời sống của người dân.

Đưa ra những phân tích cụ thể nêu trên để mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần đặc biệt quan tâm và chú ý đến việc phân tích tình hình, tận dụng thời cơ để có được những chủ trương, giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực.

LÊ LONG KHÁNH