Đặc biệt, để tiếp tục khẳng định tinh thần hành động vì dân, trong số 10 chương trình công tác của nhiệm kỳ này, Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ XVII đã đề ra Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” và quyết liệt triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. 

Bám sát các quan điểm, chủ trương tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình 08 của Thành ủy đề ra mục tiêu tổng quát: Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị-nông thôn, phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu cao hơn mức chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và tiến bộ. Đồng thời, Thành ủy Hà Nội cũng đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân cùng với 27 chỉ tiêu cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội cho biết, Chương trình 08 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tác động lan tỏa. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố được ban hành, có tác động tích cực đến đời sống nhân dân, được người dân đồng tình, hưởng ứng; qua đó, khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, quận Tây Hồ tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các đối tượng hộ nghèo, người khuyết tật. 

Theo thống kê của Ban chỉ đạo chương trình, tính đến hết năm 2023, có 20/27 chỉ tiêu (chiếm 74% tổng số chỉ tiêu) của chương trình đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; trong đó có 5/27 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2023. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 0,03%; có 18/30 quận, huyện không còn hộ nghèo và 5 quận không còn hộ cận nghèo. Tỷ lệ giường bệnh là 36,44 giường bệnh/vạn dân, đạt 121,47% mục tiêu (trước khi thực hiện Chương trình số 08, đạt 21,1 giường/vạn dân). Chỉ tiêu số bác sĩ/vạn dân trước khi thực hiện Chương trình số 08 là 13,5 bác sĩ/vạn dân; đến hết năm 2023 là 16,6 bác sĩ/vạn dân (đạt 110,67% mục tiêu đến cuối năm 2025)... Một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình 08 đang được triển khai thường xuyên trên toàn thành phố đó là khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, bảo trợ xã hội.

Có thể thấy, Chương trình 08 mang đến hiệu quả rõ nét trong việc phát triển mạng lưới cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trợ giúp xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn; phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi... Với những kết quả đạt được, chương trình đã có sự lan tỏa đến từng địa bàn thực chất, hiệu quả. Sự quan tâm, chăm lo của các cấp đối với đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội đã góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, kiến tạo môi trường sống hạnh phúc, hài hòa, công bằng và “dân thụ hưởng” ngày càng thực chất hơn. 

Bài và ảnh: HÀ THÀNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.