Phóng viên (PV): Đi lên sau cuộc chiến tranh tàn khốc, xuất phát điểm thấp, nhưng với truyền thống cách mạng, quyết tâm và ý chí vượt qua khó khăn, quân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu như thế nào trong thời kỳ đổi mới, thưa đồng chí?

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Quang Tùng. 

 Đồng chí Lê Quang Tùng: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Trị là nơi địa đầu giới tuyến, là chiến trường diễn ra cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Bằng cuộc tổng tiến công chiến lược, hướng chủ yếu mặt trận Trị-Thiên năm 1972, quân và dân ta đã bất ngờ tấn công, vây ép và tiêu diệt hàng loạt căn cứ của ngụy quân Sài Gòn từ bắc Đường 9 đến Đông Hà, Ái Tử và thị xã Quảng Trị, đập tan hệ thống phòng ngự “lá chắn thép” kiên cố nhất của Mỹ-ngụy ở miền Nam, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Thắng lợi của chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu kiên cường chống địch phản kích, bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta đã tác động trực tiếp, góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, giáng một đòn mạnh mẽ vào âm mưu đàm phán trên thế mạnh của kẻ thù; tạo nên thế và lực mới, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Đi ra khỏi cuộc chiến tranh gian khổ và khốc liệt, Quảng Trị phải gánh trên mình hậu quả hết sức nặng nề với 95% làng mạc bị tàn phá, hủy diệt. Với tinh thần chung sức, đồng lòng đoàn kết, vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị luôn phát huy truyền thống anh hùng, đồng cam cộng khổ, cần cù, sáng tạo để tái thiết và xây dựng quê hương. Từ năm 1989 đến nay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 7,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với gần 80% phi nông nghiệp. Quy mô nền kinh tế tăng 190 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần; tổng thu ngân sách địa phương tăng hơn 300 lần so với năm 1989. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh vẫn đạt 6,5%.

Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện. Môi trường đầu tư được cải thiện, đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn đang trong quá trình triển khai. Ba chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung chỉ đạo và có những kết quả tích cực. Trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức trung bình của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng được cải thiện, nâng cao.

PV: Vậy thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Tùng: Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu và thành tựu đạt được sau 50 năm quê hương được giải phóng, nhận diện và khắc phục những hạn chế, bất cập do nguyên nhân chủ quan; đúc rút, vận dụng, phát huy những bài học kinh nghiệm quý, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững QPAN; phấn đấu xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao vào năm 2025, tỉnh khá vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm như:

Hoàn thành quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua quy hoạch xác định các trụ cột của tăng trưởng, các giải pháp đột phá để khơi thông những điểm nghẽn, dẫn dắt đầu tư. Tỉnh Quảng Trị cũng đang phối hợp với tư vấn nước ngoài giúp các tỉnh Savannakhet và Salavan của nước bạn Lào xây dựng quy hoạch, tạo liên kết vùng trong thu hút đầu tư và khai thác lợi thế của mỗi bên.

Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp đồng bộ, đủ lực hút trong thu hút đầu tư. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, xây dựng chính quyền thực sự là “bà đỡ” cho thị trường, tạo làn sóng đầu tư mới vào Quảng Trị. Thu hút đầu tư trường dạy nghề quốc tế để đáp ứng nhu cầu cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, biến niềm tự hào về quá khứ hào hùng của một thời hoa lửa thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng quê hương. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm công bằng xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là với người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Quảng Trị có vị trí chiến lược quan trọng về QPAN với đường biên giới đất liền, biên giới biển. Tập trung thực hiện tốt việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ, xảy ra vụ việc phức tạp, điểm nóng; giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các loại tội phạm. Nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại với các tỉnh, các nước trên trục hành lang kinh tế Đông-Tây, góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước trong khu vực.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy dân chủ, năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, vì sự phát triển đi lên của quê hương Quảng Trị.

leftcenterrightdel
Một góc Đông Hà - thành phố trẻ năng động, sáng tạo của tỉnh Quảng Trị. 

PV: Đúc rút những bài học lịch sử, vận dụng, phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng vào việc củng cố thế trận QPAN của tỉnh Quảng Trị hiện nay ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Tùng: Phát huy tinh thần quả cảm và ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cuộc tiến công giải phóng Quảng Trị năm 1972 vào việc củng cố thế trận QPAN, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện trong tình hình mới, Đảng bộ, chính quyền và LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đặc biệt, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ QPAN; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ QPAN. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo; nêu trách nhiệm của công dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội ngay từ cơ sở. Đồng thời tập trung chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

SƠN BÌNH (thực hiện)