Đánh giá sát, phát huy vai trò của mọi đảng viên

Tham dự đại hội một số chi bộ trong Đảng bộ Sư đoàn 9, chúng tôi ghi nhận không khí đại hội diễn ra dân chủ, sôi nổi thảo luận phân tích sâu nội dung, có dẫn chứng làm rõ hạn chế, khuyết điểm của đơn vị… Ở cấp chi bộ nhưng có gần 10 ý kiến ngắn gọn, trọng tâm, nhấn mạnh vào khâu yếu, mặt yếu và đề xuất biện pháp cụ thể trong lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Phần điều hành thảo luận của chủ tịch đại hội khá linh hoạt, khéo léo gợi mở vấn đề để phát huy trí tuệ tập thể. Công tác chuẩn bị báo cáo được tiến hành chu đáo từ hình thức đến nội dung. Các phần trình bày ngắn gọn, đánh giá kết quả hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ trước có số liệu so sánh, nhận xét rõ ràng… Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 9 cho biết: Với đặc điểm đơn vị huấn luyện, SSCĐ, ở cấp chi bộ có ít đảng viên, nên nếu chuẩn bị văn kiện không kỹ, không sát, điều hành thiếu linh hoạt thì ý kiến thảo luận sẽ rất ít, dẫn tới không khí đại hội nặng nề, căng thẳng. Bởi vậy, một trong những vấn đề quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước phải thật sát, chỉ rõ nhiệm vụ, mục tiêu nào hoàn thành tốt, mục tiêu nào còn hạn chế, vì sao? Trách nhiệm thuộc về tập thể, cá nhân nào?... Đây là cơ sở để đại hội thảo luận, bổ sung ý kiến hoàn chỉnh văn kiện.

Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện nghị quyết của cấp trên và cấp mình? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã trao đổi với nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp ở Quân đoàn 4. Hầu hết ý kiến đều thống nhất cho rằng, ở đơn vị cơ sở, cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên phải bao quát toàn bộ hoạt động trọng tâm, nắm chắc nhiệm vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo nghị quyết; thường xuyên trao đổi, thống nhất đánh giá cụ thể từng mặt công tác; theo chức trách, nhiệm vụ, cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực phải báo cáo đầy đủ để cấp ủy có cơ sở chuẩn bị báo cáo chính trị toàn diện, chính xác, lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh văn kiện đại hội…

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 nhấn mạnh: Ngoài các vấn đề trên, để đại hội thành công phải tránh tâm lý xem đại hội là công việc của cấp ủy, của bộ phận và cá nhân được phân công, mà phải xác định đại hội là công việc, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Vì vậy, mỗi đảng viên cần tích cực tham gia công tác chuẩn bị đại hội. Đây là cách phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên để đại hội thành công.

Lựa chọn nhân sự mẫu mực, tiêu biểu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, các cơ quan, đơn vị và toàn quân đoàn đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi bật là xây dựng các cấp ủy thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Những nhân tố này là nòng cốt trong xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phát huy kết quả đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 chỉ đạo cấp ủy các cấp coi trọng lựa chọn nhân sự tiêu biểu, xứng đáng giới thiệu bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; thực hiện tốt giải pháp đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là cấp chi bộ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 533 của Đảng ủy quân đoàn về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động bổ nhiệm, điều động cán bộ gắn với kiện toàn cấp ủy và cán bộ chủ trì theo đúng nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất.

Theo Đại tá Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4: Ban Thường vụ Đảng ủy quân đoàn chỉ đạo kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm… 

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh quân đoàn nhấn mạnh: Nhân sự đại hội phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ thực sự chứ không hình thức. Muốn vậy, công tác cán bộ phải làm đúng quy trình, qua nhiều khâu, nhiều bước, như: Quy hoạch, bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm, hội nghị Ban thường vụ... Cán bộ được lựa chọn tham gia cấp ủy phải bảo đảm các tiêu chí về phẩm chất, năng lực, mẫu mực, uy tín, độ tuổi... Đối với đại hội đại biểu Đảng bộ quân đoàn, từ tháng 9-2019, Đảng ủy quân đoàn đã thành lập các tiểu ban, xây dựng tiến trình chuẩn bị chu đáo theo từng mốc thời gian, trong đó nhấn mạnh việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị; kiện toàn nhân sự bám sát các tiêu chí, coi trọng chất lượng để đại hội diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm thành công.

HOÀNG THÀNH