Trước tiên, để công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong thanh niên DTTS có chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, huyện đoàn chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng đưa vào nghị quyết, kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên hằng năm; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ gần gũi, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên DTTS phấn đấu trở thành đảng viên. Huyện đoàn cũng đưa chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên DTTS được kết nạp Đảng vào tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác đoàn hằng năm của các tổ chức đoàn cơ sở; trong đó chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, hình thức.

leftcenterrightdel
Đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số cùng đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào xây dựng văn minh đô thị ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (ảnh chụp trước tháng 4-2021).

Theo anh Nguyễn Vũ Hoàng, Bí thư Huyện đoàn Lạc Dương, để thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên DTTS, huyện đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị để đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng vai trò và công tác bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng của chi đoàn; đánh giá đúng động cơ, kết quả phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên; đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của đội ngũ đoàn viên. Bên cạnh đó, huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều phong trào, tạo môi trường để tuổi trẻ toàn huyện nói chung, thanh niên DTTS nói riêng thể hiện kiến thức, năng lực, trưởng thành trong thực tiễn. Thông qua các phong trào như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thanh niên tình nguyện”; “Sáng tạo trẻ”; chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng... các tổ chức đoàn phát hiện nhiều đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng. Huyện đoàn cũng quan tâm giúp thanh niên DTTS tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đó thu hút họ tham gia vào tổ chức đoàn, phấn đấu vào Đảng.

Anh Lơ Mu Ha Thiêm, đảng viên trẻ người dân tộc Cơ Ho (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) bộc bạch: “Bản thân tôi và nhiều thanh niên DTTS trên địa bàn ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Không chỉ tích cực trong tuyên truyền, vận động, chúng tôi tự nhủ phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức đoàn, nhất là việc chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương”.

Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tích cực và quyết tâm cùng những giải pháp hiệu quả của tổ chức đoàn, công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên DTTS trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực. 5 năm qua, có 125 đoàn viên người DTTS được kết nạp Đảng, chiếm 56% số đoàn viên được kết nạp Đảng trong toàn huyện.

Bài và ảnh: DUY CHINH