Tăng cường tuyên truyền, phối hợp

Đảm nhiệm địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của cả nước, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt nghị quyết, nghị định, thông tư, hướng dẫn về xây dựng và hoạt động KVPT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ này. Qua tuyên truyền, giúp các cấp, ngành và nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của KVPT đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định đây là một nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Từ đó có sự quan tâm, đầu tư phù hợp đối với công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực làm tham mưu của đảng ủy quân sự, công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định xã hội. 

leftcenterrightdel
Bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau năm 2019. Ảnh: Quang Đức.

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục trong LLVT quân khu và nhân dân trên địa bàn hướng vào các nội dung: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác QPAN; xây dựng và hoạt động KVPT; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; những nguy cơ nội sinh của ta mà địch thường khai thác, lợi dụng... Những bài học đó giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, vận dụng linh hoạt trong xử lý các tình huống về QPAN.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, chất lượng ngày càng nâng cao. Thực hiện đồng bộ chương trình giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên ở các nhà trường đạt từ 98 đến 100%. Nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, thế hệ trẻ càng nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiệu quả từ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN còn tạo chuyển biến tốt về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Song song đó, thường xuyên phối hợp với địa phương và các lực lượng chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn; quản lý hiệu quả, chặt chẽ tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển, nhất là các hoạt động tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tại những địa bàn trọng điểm.

Phát huy vai trò nòng cốt

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, thành phố, phòng thủ quân khu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, Luật Quốc phòng năm 2005 (sửa đổi năm 2018), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ. Đặc biệt, quân khu phối hợp với các địa phương hoàn chỉnh xây dựng Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020 bảo đảm tính độc lập, tự chủ, tạo thế liên hoàn, vững chắc. Từ năm 2015 đến nay, các tỉnh, thành phố đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư nguồn kinh phí đáng kể cho xây dựng và hoạt động của các xã, phường, thị trấn chiến đấu và cụm xã, phường, thị trấn chiến đấu; thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị của từng địa phương. Điều này được thể hiện rõ qua vai trò lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của LLVT trong các đợt diễn tập KVPT các tỉnh, thành phố trên địa bàn và diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu.

Cùng với đó, việc xây dựng tiềm lực kinh tế luôn được quân khu và các địa phương chú trọng thực hiện có hiệu quả. Các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương đều gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ QPAN; nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mang tính lưỡng dụng như: May mặc, cơ khí, giày da, chế biến thực phẩm... sẵn sàng huy động, động viên bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng. Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, chính quyền các địa phương vẫn quan tâm đầu tư kinh phí cho nhiệm vụ QPAN. Các tỉnh, thành phố cơ bản quy hoạch xong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật. Một số địa phương hoàn chỉnh xây dựng các hạng mục công trình cần thiết như: Đường giao thông, điện, nước, khu tăng gia sản xuất...

Quá trình phát triển KT-XH được các địa phương gắn với kế hoạch xây dựng các công trình vừa phục vụ đời sống dân sinh, vừa bảo đảm củng cố thế trận QPAN. Các khu kinh tế quốc phòng chú trọng xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ; các dự án trồng rừng... đem lại hiệu quả về QPAN và KT-XH trước mắt cũng như lâu dài. Các chương trình, dự án kết hợp phát triển KT-XH với củng cố QPAN phát huy hiệu quả tốt, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH địa phương. Điển hình là Khu Kinh tế-Quốc phòng Tân Hồng (Đồng Tháp) và Khu Kinh tế-Quốc phòng Tứ giác Long Xuyên (Kiên Giang)...

Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện một số nội dung, giải pháp như: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tăng cường tiềm lực phòng thủ quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng KVPT tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc; chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, duy trì hoạt động đơn vị dân quân thường trực biên giới, đất liền, xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng trên địa bàn đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH. Đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến; nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu; kịp thời xử trí trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, khẳng định vai trò của lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ trên địa bàn đảm nhiệm.

Trung tướng NGUYỄN XUÂN DẮT, Tư lệnh Quân khu 9