Bài 1:  Chủ động chuẩn bị, quán triệt sâu kỹ

Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ mới bao gồm rất nhiều nội dung, đầu việc, trong đó chuẩn bị về tư tưởng được Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) xác định là nội dung quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Sớm thống nhất nhận thức và quyết tâm chính trị

Nắng sớm trải trên con đường như những chùm hoa lung linh. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 hướng mắt về những đám sáng tròn xoe ấy rồi đưa ánh nhìn về hướng mặt trời đang nhô lên phía đằng Đông. Chững lại trong giây lát, nở nụ cười hiền, giọng vị tướng dạn dày trận mạc hào sảng: “Các đồng chí muốn hỏi tôi cảm nhận về kết quả tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua? Ngắn gọn thôi, đáp án của tôi là: Tuyệt vời! Dù không theo dõi trực tiếp nhưng qua truyền thông, tôi nhận rõ những dấu ấn mới của công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cấp trong quân đội lần này”.

Nhận xét ấy cũng chính là cảm nhận chung của các cựu chiến binh, tướng lĩnh, cán bộ hưu trí từng công tác trong quân đội. Nhiều đồng chí ghi nhận, bày tỏ sự phấn khởi trước những nét mới, sáng tạo được bắt đầu từ tính chủ động, đề cao trách nhiệm của tập thể Thường vụ QUTƯ, cùng cấp ủy đảng các cấp và đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt toàn quân. Trong đó, việc sớm thống nhất nhận thức, đồng thuận về ý chí và quyết tâm hành động được xem là những thành công có tính chất nền tảng để tiến hành các bước tiếp theo của CTCB đại hội.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Quân khu 2 tham quan gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 316 (Quân khu 2), đảng bộ cấp trên cơ sở tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân (tháng 5-2020). Ảnh: HỒNG SÁNG.

Quả đúng vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo CTCB đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong đảng bộ quân đội không chỉ được “khởi xướng” khi có những chủ trương, giải pháp của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương được ban hành bằng văn bản, mà công tác này được định hướng ngay trong hệ thống các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, thể hiện rõ nét ở các hội nghị của Thường vụ QUTƯ, QUTƯ từ giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa của đại hội đảng, ngay từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, các đồng chí lãnh đạo BQP, TCCT đã nhiều lần chỉ đạo, nhắc nhở phải làm sao thực hiện tốt nhất ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ, là: Đại hội đảng các cấp trong quân đội, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI phải là đại hội tiêu biểu, mẫu mực nhất của cấp trực thuộc Trung ương về tổ chức và tiến hành đại hội. Đó chính là một cách mà lãnh đạo BQP, TCCT tiến hành công tác tư tưởng, đả thông nhận thức, khơi mở tư duy cho cán bộ, đảng viên và mọi đối tượng về vai trò, vị trí của CTCB đại hội đảng các cấp.

Đặc biệt, để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngay từ sớm, Thường vụ QUTƯ đã xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” gắn với tổng kết Chỉ thị số 464-CT/QUTW ngày 4-7-2014 của Thường vụ QUTƯ “về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Các báo cáo này là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ mới.

Theo khảo sát tại các đảng bộ: Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và các quân khu: 1, 2, 3, 5... cho thấy: Ngay từ đầu năm 2019, nội dung chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng đều được cụ thể hóa, xác định rõ trong nghị quyết lãnh đạo của các cấp. Đặc biệt, nhiều tổ chức đảng đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, gắn với lãnh đạo làm tốt CTCB và tổ chức đại hội đảng ở từng cấp; xác định rõ những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình và cấp dưới. Các đảng bộ, tổ chức đảng đều thống nhất quyết tâm chính trị: Nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng ở tất cả các cấp thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ năm 2019-2020, đồng thời chi phối quyết định đến thành quả trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng ở mỗi cấp. Trên cơ sở đó, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cụ thể hóa vào kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2019 và năm 2020.

Với những bước triển khai chủ động từ sớm, từ trước, nên khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, tập thể QUTƯ và các đảng bộ trực thuộc QUTƯ, đảng bộ trên cơ sở, thậm chí cả tổ chức đảng cơ sở, đều tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tập trung ở cấp mình. Cán bộ chủ trì các cấp tích cực học tập, nghiên cứu, trực tiếp thực hiện sứ mệnh là “giảng viên” quán triệt tư tưởng, nội dung, mục đích, yêu cầu... chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, cũng như cán bộ, chiến sĩ ở cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nói về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, khẳng định: “Rất nhất trí với chủ trương lãnh đạo thể hiện rõ tính chủ động của QUTƯ, bởi lẽ, việc chuẩn bị cho đại hội là cả một quá trình xuyên suốt có tính kế thừa, kế tiếp; thậm chí còn tiếp nối nhau giữa các nhiệm kỳ đại hội”.

Chính nhờ đó, đến khoảng giữa tháng 1-2020, các tổ chức đảng cơ sở trong toàn Đảng bộ Quân đội về cơ bản đã hoàn thành CTCB, sẵn sàng tổ chức đại hội đảng theo kế hoạch. Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và hoạt động quân sự, nhưng các khâu, các bước chuẩn bị cho đại hội; nhất là công tác nhân sự các cấp vẫn được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo quy trình; các vấn đề, nội dung chuẩn bị cho dự thảo văn kiện đại hội ở mỗi cấp được phân công đến mọi tổ chức, đơn vị, đầu mối ngành, lĩnh vực ở mỗi cấp để tiến hành. Nhờ cách làm đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đều tích cực tham gia vào CTCB đại hội theo cương vị, chức trách; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào thành công của đại hội đảng nhiệm kỳ mới ở tất cả các cấp.

Dấu ấn mới từ “quy trình quán triệt tròn khâu”

Với những bước “đi trước, đón đầu” chủ động, sáng tạo đã tự thân hình thành nên hệ thống tư tưởng, xây dựng tâm thế sẵn sàng và vững vàng đón nhận nhiệm vụ chuẩn bị, tiến hành đại hội Đảng. Cùng với đó, trong toàn quân cũng kết nên bầu không khí lạc quan, dư luận tích cực, phấn khởi đón nhận nhiệm vụ.

Điều đó lý giải vì sao, ngay sau khi có chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ QUTƯ đã sớm lãnh đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt bằng hình thức tập trung theo phân cấp. Phần việc này được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc ở tất cả các cấp; chỉ tập trung gợi ý những điểm mới, quan trọng, rồi định hướng nội dung cốt lõi và gửi tài liệu đến các tổ chức đảng, đoàn thể phục vụ tự học tập, tự nghiên cứu. Tại các hội nghị ở mỗi cấp, hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội, nhất là Chỉ thị của Thường vụ QUTƯ, hướng dẫn của TCCT về đại hội đảng; chỉ thị, hướng dẫn của các cấp ủy đảng đều được ban hành, quán triệt cùng lúc và triển khai bài bản, hệ thống, bảo đảm tính hệ thống trong quá trình quán triệt, triển khai.

Đại tá Đỗ Xuân Đô, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1, khẳng định: “Cách làm đó là một bước “kéo gần” chủ trương về với thực tiễn cơ sở. Đặc biệt, tại các hội nghị quán triệt, ban tổ chức chỉ tập trung quán triệt những điểm mới, cần lưu ý trong công tác chỉ đạo, triển khai, nhất là việc tổ chức đại hội đảng các cấp sát với thực tiễn mỗi cấp, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”.

Để CTCB đại hội được thấu đáo, cũng tại những hội nghị này, từ QUTƯ đến các đảng bộ trực thuộc QUTƯ, đảng bộ trên cơ sở... đều làm tốt việc phân công các đồng chí cấp ủy viên và giao cơ quan chức năng theo dõi, phụ trách các mặt công tác, lĩnh vực, tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp. Điều đó giúp cấp ủy các cấp dễ vận hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo, xin ý kiến; phát huy sức mạnh tổng thể và trí tuệ chung; đồng thời đảm bảo đầy đủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, gắn với cá nhân phụ trách.

Một dấu ấn nữa trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính là Thường vụ QUTƯ đã lãnh đạo thường xuyên tổ chức các hội nghị quán triệt những chủ trương mới của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về CTCB và tiến hành đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tinh thần chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của các Hội nghị Trung ương khóa XII đều được “cập nhật hóa” đến tất cả các cấp, nhất là những nội dung, yêu cầu về công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn đảng, chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ mới. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có những phát biểu chỉ đạo về đại hội, nhất là 3 bài viết quan trọng định hướng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng bộ Quân đội đồng loạt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình chỉ đạo, hướng dẫn CTCB đại hội cũng là quá trình các thủ trưởng BQP, TCCT và cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra nhận thức, phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong tư duy, kịp thời định hướng và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuẩn bị, tiến hành đại hội ở các cấp.

“Tổ chức học tập quán triệt tập trung, cấp tài liệu phục vụ tự nghiên cứu, tiến hành kiểm tra nhận thức thường xuyên, định hướng kịp thời về nhận thức, tư duy cho cấp dưới... chính là minh chứng cho thấy QUTƯ, BQP đã lãnh đạo tròn khâu công tác học tập, triển khai nghị quyết, chỉ thị của trên”-Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến.

Quá trình kiểm tra kết quả quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ QUTƯ, cấp ủy và cơ quan chính trị trong toàn quân đều nhất quán kiểm tra cơ quan tuyên huấn các cấp trước tiên để nắm bắt sâu kỹ vấn đề tư tưởng trước đại hội, sau đó mới kiểm tra các cơ quan chức năng khác trong quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự, khánh tiết, bảo đảm hậu cần... Đồng thời với quá trình tổ chức quán triệt chỉ thị của các cấp, cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với những kiến thức cơ bản về đại hội đảng.

Cũng trong thời gian qua, TCCT yêu cầu rất rõ và trực tiếp chỉ đạo việc đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm cho mọi đối tượng trong tham gia chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp. Cụ thể hóa nội dung vào công tác giáo dục chính trị, giảng dạy chính trị ở các đơn vị; cập nhật thành đơn vị tri thức dạy và học ở các nhà trường quân đội. Thủ trưởng TCCT định hướng và yêu cầu các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo qua các câu chuyện, bài viết cụ thể giản dị, gần gũi, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ nhớ, dễ làm, dễ vận dụng.

Quán triệt chỉ đạo đó, ngay từ tháng 2-2020, Báo Quân đội nhân dân đã mở chuyên mục “Tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; coi trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, nâng tần suất, chất lượng tuyên truyền về đại hội đảng từ cấp cơ sở đến đại hội các đảng bộ trực thuộc QUTƯ. Từ đầu tháng 9-2020, các cơ quan báo chí trong quân đội đồng loạt mở chuyên trang, chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI”.

Để việc quán triệt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ QUTƯ, BQP, TCCT được sâu kỹ, 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và cơ quan chính trị trong toàn quân đã cụ thể hóa nội dung CTCB và tổ chức đại hội thành nội dung tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan ở cơ sở thông qua nhiều kênh, nhiều phương pháp, hình thức sáng tạo, thiết thực. Khảo sát ở 5 đảng bộ quân khu (1, 2, 3, 4, 5), Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Đảng bộ Quân chủng Hải quân, Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân và các đảng bộ: Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, cho thấy: 100% cơ quan Cục Chính trị và tiểu ban tuyên truyền đại hội đảng bộ cùng cấp đều tiến hành xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, xác định rõ các đợt tuyên truyền cao điểm chào mừng đại hội, bắt đầu từ cuối năm 2019, đến hết quý I-2021.

Ở tất cả các phân đội, hệ thống thiết chế văn hóa được huy động, phát huy phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền về đại hội đảng. Hoạt động bản tin nội bộ, truyền thanh nội bộ duy trì nền nếp theo chế độ hằng ngày, hằng tuần,... đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chỉ đạo, kết quả chuẩn bị, thành quả tổ chức đại hội ở mỗi cấp. Chính nhờ cách làm: Vừa lãnh đạo có tính chiến lược, vừa chỉ đạo trực tiếp cụ thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền ở các cấp mà qua kiểm tra của cơ quan chức năng TCCT, 100% cán bộ, đảng viên và đa số quần chúng ở đơn vị nắm bắt được những nội dung cơ bản, đại bộ phận hiểu sâu, hiểu kỹ từng nội dung, phần việc tiến hành đại hội đảng các cấp, nhất là ở cơ sở".

(còn nữa)

NGUYỄN TẤN TUÂN - MÈ QUANG THẮNG