Được biết, có hàng trăm nguồn thải từ lớn đến nhỏ vẫn hằng ngày đổ vào lưu vực sông Nhuệ-Đáy. Trong đó, các nguồn thải hầu hết từ sinh hoạt, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ đều không được xử lý hoặc không được xử lý triệt để, xả trực tiếp xuống các sông đã gây ra tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm. Chúng tôi đã có ý kiến với đại biểu Quốc hội nhiều khóa và cũng biết các ngành chức năng đã có những đề án cải tạo môi trường nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy, nhưng kết quả đem lại chưa thực sự rõ rệt.

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 mới được Quốc hội thông qua có quy định rõ về vấn đề xử lý nước thải, BVMT lưu vực sông. Vì vậy, cử tri chúng tôi mong các đại biểu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV cũng như Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa XV giám sát đến cùng việc thực thi Luật BVMT, trong đó có việc thực thi các quy định về xử lý nước thải, BVMT lưu vực sông Nhuệ-Đáy để trả lại màu xanh cho môi trường nước và để người dân cư trú dọc theo lưu vực sông Nhuệ-Đáy được sống trong môi trường trong lành. Trong vấn đề này, tôi cũng kiến nghị các địa phương, các bộ, ngành liên quan cần có các đề án, chính sách cụ thể hơn nữa và khi có thì thông báo rộng rãi để người dân nắm được.

Cử tri BẠCH THỊ LỰC (cán bộ hưu trí, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội)