Sau lễ chào cờ, phát biểu khai mạc của Tổ trưởng Tổ bầu cử, đồng chí Trần Tuấn Anh vinh dự là một trong những cử tri đầu tiên tiến hành bầu cử.

Chia sẻ với các cử tri sau đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, với tư cách là cử tri của phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham gia lựa chọn các đại biểu xứng đáng cho Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Tuấn Anh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại đơn vị bầu số 29, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và toàn Đảng, toàn dân đang phấn khởi, khẩn trương triển khai đưa các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Cuộc bầu cử lần này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy những thành tựu trong xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham gia bầu cử tại TP Thủ Đức.

Trao đổi với lãnh đạo đơn vị bầu cử số 29, phường Thảo Điền và lãnh đạo TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Thảo Điền và TP Thủ Đức đã hết sức chủ động, sáng tạo, bảo đảm tổ chức việc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự mang ý nghĩa là ngày hội của toàn dân. Điều này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của TP Thủ Đức, của TP Hồ Chí Minh và của cả nước nói chung.

Trò chuyện với các cử tri tại đơn vị bầu cử số 29, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết, ý chí và lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cao, các cử tri của đơn vị bầu cử số 29 của phường Thảo Điền cũng như cử tri của TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và cả nước sẽ hăng hái đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ này.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với các cử tri. 

Về các ĐBQH và HĐND các cấp được lựa chọn kỳ này, đồng chí bày tỏ kỳ vọng: “Các vị ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này với sức trẻ và được đào tạo bài bản, sẽ hết lòng vì dân vì nước, kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng.

Bà Lê Như Ngọc, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực số 29 bày tỏ niềm vinh dự khi Tổ bầu cử của mình có cử tri là đồng chí Trần Tuấn Anh và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử. Nhiệm kỳ này, đơn vị bầu cử số 29 phường Thảo Điền, có hơn 1.000 cử tri. Đây cũng là một trong những phường có vị trí quan trọng trong việc phát triển TP mới Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: THANH HẢI