Về những công việc cần tiếp tục triển khai sau Ngày Bầu cử, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết: Theo Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19-1-2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau Ngày Bầu cử 23-5-2021, cần tiếp tục triển khai một số công việc.

Cụ thể, về công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12-6-2021 (20 ngày sau Ngày Bầu cử). Ủy ban Bầu cử ở tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Bầu cử huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, chậm nhất ngày 2-6-2021 (10 ngày sau Ngày Bầu cử).

leftcenterrightdel
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường. 

Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa XV về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên. Ủy ban Bầu cử xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh tổng kết và gửi báo cáo tổng kết bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Bầu cử ở huyện, xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22-6-2021.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo các Tiểu ban của Hội đồng tiến hành hoạt động tổng kết công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử ở tỉnh gửi báo báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân khóa mới, Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng nhân dân khóa mới báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, việc chuẩn bị nhân sự đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và những ứng cử viên được lựa chọn bảo đảm được yêu cầu.

"Vừa rồi thông qua việc đi kiểm tra, giám sát, chúng tôi thấy, cử tri rất kỹ càng trong lựa chọn đại biểu. Kỳ bầu cử này, chúng ta đưa danh sách trích ngang, chương trình hành động thông qua các mạng xã hội, các hệ thống thông tin đại chúng để cử tri được tiếp xúc, được nghe những ứng cử viên mà mình sẽ nghiên cứu, lựa chọn, trình bày chương trình hành động. Người nào trình bày rõ hơn, sắc sảo hơn, chặt chẽ hơn và khẳng định rằng có trình độ, cùng với việc xem xét lý lịch, hồ sơ, quá trình công tác và chương trình hành động, cử tri sẽ lựa chọn được người xứng đáng. Với cách làm này, chúng tôi tin là chất lượng đại biểu Quốc hội sẽ cao hơn”, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh song cũng khẳng định, tới đây, chúng ta sẽ phải đổi mới hoạt động của Quốc hội mạnh mẽ hơn nữa. 

NGỌC HẰNG