Đến nay, việc triển khai công tác bầu cử tại Long An được tiến hành chu đáo, kịp thời đúng theo chỉ đạo của các cấp. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thời gian và trình tự thực hiện công tác bầu cử. Các địa phương trong tỉnh cũng hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của Long An và đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản của cấp trên trong triển khai công tác bầu cử, bảo đảm đúng luật, an toàn, tiết kiệm, chất lượng. (THÀNH CHÂU)

* Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Tiền Giang. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của Tiền Giang trong triển khai các bước của công tác bầu cử trên tinh thần nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy trình, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý tỉnh cần quan tâm tới công tác tập huấn cán bộ, kiện toàn các tổ bầu cử, chuẩn bị chu đáo các bước bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân. (TTXVN)