Trả lời: Danh sách cử tri sau khi được niêm yết vẫn có thể được điều chỉnh, bổ sung. Việc điều chỉnh, bổ sung chỉ kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Có 4 trường hợp có thể điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri như sau: Người thay đổi nơi thường trú, hoặc thay đổi nơi tạm trú mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã đăng ký trước đó; người bị tước quyền bầu cử nhưng đến trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ thì được khôi phục lại quyền bầu cử; công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về; người đã có tên trong danh sách cử tri nhưng trước thời điểm bỏ phiếu bị tòa án tước quyền bầu cử, chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, bạn thuộc trường hợp được bổ sung vào danh sách cử tri đã niêm yết. Để được bổ sung tên vào danh sách cử tri, bạn cần đến UBND cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, xuất trình hộ chiếu và yêu cầu được bổ sung vào danh sách cử tri trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Sau thời điểm trên, UBND cấp xã không thực hiện việc bổ sung danh sách cử tri. Trong các biên bản kết quả kiểm phiếu của tổ bầu cử, tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu được xác định là số cử tri trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu được cập nhật đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.

Tuy nhiên, có thể khi bạn về nước, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được áp dụng và bạn phải thực hiện cách ly tập trung. Nếu thời điểm bầu cử đúng vào thời gian bạn thực hiện cách ly tập trung thì bạn thực hiện quyền bầu cử tại nơi cách ly tập trung.

QĐND