Trải mưa rừng, sốt rét

Mặc đá sập, bom rung

Vẫn kết chặt đội hình

Giữ vẹn toàn cao điểm!

 

Đất nước ngừng tiếng súng

Nửa tiểu đội hy sinh

Trong ngôi chùa ngày xuân

Trước vong linh các anh

Chúng tôi đâu dễ quên:

Giành hòa bình bằng máu!

 

Mang vinh danh người lính

Nguyện làm đẹp quê hương

Dù đời còn dông gió

Không vơi cạn niềm tin!

 

Xuân Canh Tý 2020

NGUYỄN HỒNG VINH