Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh; phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh và phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; các đồng chí, đồng đội cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, Ban tổ chức và gia đình xin được lượng thứ!

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH