Đồng chí Nguyễn Văn Hiên hy sinh tại Vĩnh Linh (Quảng Trị)

Đồng chí Nguyễn Văn Hiên hy sinh tại Vĩnh Linh (Quảng Trị)

Đồng chí Nguyễn Công Nội hy sinh ở Trạm 32

Đồng chí Nguyễn Công Nội hy sinh ở Trạm 32

Bình Phước tìm kiếm, quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ

Bình Phước tìm kiếm, quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Văn Căn hy sinh khi đi trinh sát

Đồng chí Nguyễn Văn Căn hy sinh khi đi trinh sát

Lá thư cuối cùng của đồng chí Nguyễn Công Chính

Lá thư cuối cùng của đồng chí Nguyễn Công Chính

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở xóm Rú

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở xóm Rú

Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 10 liệt sĩ

Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 10 liệt sĩ