Trả lời: Tại Điều 21 Thông tư 143/2023/TT-BQP có quy định về đào ngũ như sau:

1-Người nào đào ngũ thì bị kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương.

2-Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc:

a-Là chỉ huy;

b-Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

c- Lôi kéo người khác tham gia;

d- Gây hậu quả nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng;

đ- Khi đang làm nhiệm vụ.

Như vậy, người có hành vi đào ngũ bị kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp:

- Người đào ngũ là chỉ huy;

- Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

- Lôi kéo người khác tham gia;

- Gây hậu quả nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng;

- Khi đang làm nhiệm vụ.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.