Tình trạng này gây bức xúc và người dân đã nhiều lần phản ảnh. Theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 4-8-2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, giá dịch vụ trông giữ xe tại khu vực các bệnh viện thuộc thành phố quản lý, đối với xe máy giá giữ xe ban ngày 1.000 đồng/lượt, ban đêm 2.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm 3.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, nhân viên bãi giữ xe vẫn thu phí cao hơn mức giá quy định. Mặc dù trước cửa ra vào bãi giữ xe đã treo tấm bảng niêm yết giá nhưng thay vì thu 1.000 đồng/lượt vào ban ngày, nhân viên thu 2.000 đồng/lượt. Khi người dân thắc mắc, nhân viên trông giữ xe lý giải, mức giá 1.000 đồng/lượt chỉ áp dụng cho nhân viên của bệnh viện.

Với hàng nghìn lượt xe máy ra vào mỗi ngày, số tiền thu không đúng là không nhỏ. Tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài và được người dân nhiều lần phản ảnh nhưng nhà thầu, nhân viên bãi giữ xe vẫn cố tình vi phạm. Đề nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý để những hành vi này không vấy bẩn "tiếng thơm" của thành phố!

THÚY NGA