Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014. 

leftcenterrightdel
Học viên sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị có cơ hội phát triển ở rất nhiều vị trí. Ảnh: daihocchinhtri.edu.vn 

Chương 1, Điều 7 giải thích “Sĩ quan chính trị” là sĩ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.

Tùy thuộc vào từng chuyên ngành được đào tạo mà Sĩ quan chính trị có hướng phát triển cơ bản như sau:

- Học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội được cấp bằng Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; được kết nạp đảng viên; được phong quân hàm sĩ quan; có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng để đảm đương cương vị chính trị viên đại đội (hoặc chính trị viên phó đại đội), bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn và có điều kiện phát triển lên những cấp bậc, chức vụ cao hơn.

- Học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn được cấp bằng Cử nhân đúng chuyên ngành đào tạo, được kết nạp đảng viên; được phong quân hàm sĩ quan; có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng để đảm đương cương vị giáo viên giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường quân đội.

- Học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp bằng Cử nhân chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh; có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng đảm đương cương vị giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; được ưu tiên tuyển dụng, biên chế là giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, hoặc có thể ở các trường cao đẳng, đại học.

Có thể nói, những học viên sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị có cơ hội phát triển ở rất nhiều vị trí trong và ngoài quân đội. Trong 45 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hơn 30.000 cán bộ chính trị cấp phân đội; giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh; phóng viên báo chí; cử nhân luật; cử nhân văn, sử. Những cán bộ chính trị cấp phân đội được đào tạo từ đây đã đóng góp vai trò to lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; trở thành tướng lĩnh Quân đội, các nhà khoa học có uy tín, nhà sư phạm mẫu mực, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

QĐND ĐIỆN TỬ