Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 20 Thông tư số 80/2022/TT-BQP ngày 11-11-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS và bàn giao HCLS. Cụ thể như sau:  

1. Đối với HCLS xác định được thông tin

a) Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập lập hồ sơ, danh sách liệt sĩ xác định được thông tin theo quy định; báo cáo bộ CHQS cấp tỉnh hoặc cơ quan chính trị đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS;

b) Bộ CHQS cấp tỉnh hoặc cơ quan chính trị đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS có văn bản đề nghị sở lao động-thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) địa phương theo quê quán của liệt sĩ xác minh, cung cấp thông tin và nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ;

c) Sở LĐ-TB-XH thông báo kết quả xác minh, cung cấp thông tin và nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ về việc đón nhận, an táng HCLS;

d) Bộ CHQS cấp tỉnh hoặc cơ quan chính trị đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS xây dựng kế hoạch bàn giao HCLS; thông báo cho địa phương nơi đón nhận; tổ chức bàn giao theo hướng dẫn.

2. Trường hợp HCLS xác định được thông tin nhưng trùng thông tin mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ, bộ CHQS cấp tỉnh hoặc đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập HCLS có trách nhiệm phối hợp với ngành LĐ-TB-XH, các cơ quan, đơn vị, địa phương và thân nhân liệt sĩ có liên quan tổ chức xác minh, kết luận. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, kết luận, bàn giao cho sở LĐ-TB-XH nơi quy tập hoặc nơi được giao đón nhận HCLS an táng theo quy định.

3. Đối với HCLS chưa xác định được thông tin: Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập lập hồ sơ theo quy định, báo cáo bộ CHQS cấp tỉnh hoặc cơ quan chính trị đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS để bàn giao cho sở LĐ-TB-XH nơi quy tập hoặc nơi được giao đón nhận HCLS.

* Bạn đọc Trần Thanh Thảo ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An hỏi: Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 514 Bộ luật Tố tụng dân sự. Cụ thể như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết, giải quyết trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

QĐND