Trả lời: Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định, trong các trường hợp như sau thì quân nhân được thanh toán chi phí KCB trực tiếp:

- KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT;

- KCB không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, không đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến điều trị không đúng quy định;

- Vì điều kiện khách quan, bất khả kháng, cơ sở KCB không bảo đảm quyền lợi KCB BHYT.

* Ông Nguyễn Đình Long ở xã An Thịnh (Lương Tài, Bắc Ninh) hỏi: Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT của quân nhân được quy định như thế nào? Thời gian thanh toán và cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán?

Trả lời: Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp do quân nhân lập hoặc ủy quyền theo mẫu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng;

- Bản phô tô thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân;

- Bản phô tô giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc đơn thuốc, sổ khám bệnh (nếu điều trị ngoại trú);

- Bản chính các chứng từ hợp lệ: Hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan.

Đồng thời, quân nhân cung cấp số tài khoản ngân hàng của cá nhân hoặc người được ủy quyền (để thanh toán).

Điểm b, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định sau 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHXH Bộ Quốc phòng phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí KCB trực tiếp đối với quân nhân.

Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ cho quân nhân trên phạm vi cả nước và là cơ quan có trách nhiệm thanh toán chi phí KCB BHYT trực tiếp cho quân nhân.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

QĐND