Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 của liên Bộ Quốc phòng-Y tế-Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu thì quân nhân được Quỹ BHYT chi trả các chi phí ngoài phạm vi hưởng BHYT trong các trường hợp: KCB đúng nơi đăng ký ban đầu, đủ thủ tục; chuyển tuyến đúng quy định hoặc KCB trong trường hợp được coi là đúng tuyến và trường hợp cấp cứu.

Về điều kiện để được hưởng chi phí KCB ngoài phạm vi hưởng BHYT là:

1. Thuốc, hóa chất phải được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; vật tư y tế có trong danh mục được cấp phép sử dụng; dịch vụ kỹ thuật y tế phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong điều trị được hội chẩn hoặc người đứng đầu cơ sở KCB (hoặc người được ủy quyền) ký phê duyệt và lưu trong hồ sơ bệnh án.

* Anh Lâm Quang Thạch ở xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) hỏi: Khi quân nhân KCB theo yêu cầu thì phần chi phí theo yêu cầu đó có được Quỹ KCB BHYT chi trả không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định các trường hợp quân nhân KCB theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở KCB được Quỹ KCB BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định; phần chi phí còn lại do quân nhân tự thanh toán với cơ sở KCB.

- Trường hợp quân nhân KCB đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc được chuyển viện đúng tuyến mà tự chọn KCB theo yêu cầu riêng: Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí trong phạm vi và mức hưởng theo quy định, phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và mức hưởng người bệnh phải tự thanh toán cho cơ sở KCB BHYT.

- Trường hợp quân nhân tự đi KCB không đúng quy định: Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng do người bệnh tự đi KCB. Phần chi phí chênh lệch giữa mức hưởng đúng quy định với tự đi KCB và chênh lệch KCB theo yêu cầu với mức hưởng tự đi KCB do người bệnh tự thanh toán cho cơ sở KCB BHYT.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

QĐND