Trả lời: Khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

- Mức đóng BHYT hằng tháng của người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động.

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh.

Trường hợp người lao động có thêm một hoặc nhiều HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

* Anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Canh Tân (Hưng Hà, Thái Bình), hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi?

Trả lời: Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ như sau: 

- Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30-9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30-9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

QĐND