“Cử tri phản ánh, những người tham gia nghĩa vụ quốc tế giai đoạn trước đây chỉ được hưởng chế độ hỗ trợ 1 lần; trong khi đó, người tham gia nghĩa vụ quốc tế trong giai đoạn hiện nay thì được hưởng nhiều chế độ hơn. Cử tri kiến nghị tiếp tục quan tâm, xem xét cho những người tham gia nghĩa vụ quốc tế trước đây”.

Ngày 10-1-2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri nêu chung chung, chưa rõ; do đó, chưa có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, trong những năm qua, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong đó, có các đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia (Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. dantri.com.vn 

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào đến hết ngày 31-12-1988, Campuchia đến hết ngày 31-8-1989 và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn (gọi chung là chuyên gia), có thời gian làm việc thực tế tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần. Đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30-4-1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia, có dưới 20 năm phục vụ trong Quân đội, Công an, Cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hằng tháng tính theo thời gian công tác thực tế trong Quân đội, Công an, Cơ yếu (dưới 15 năm hưởng chế độ trợ cấp một lần; từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng); nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách nêu trên bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.