Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP ngày 25-3-2024 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Nền phù hiệu hình bình hành; Lục quân màu đỏ tươi, Bộ đội Biên phòng màu xanh lá cây, Phòng không-Không quân màu xanh hòa bình, Hải quân màu tím than. Nền phù hiệu của cấp tướng có viền màu vàng rộng 5mm ở 3 cạnh.

2. Trên nền phù hiệu:

a) Cấp tướng: Gắn hình phù hiệu, sao màu vàng, riêng cấp tướng binh chủng hợp thành không gắn hình phù hiệu. Số lượng sao: Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân: 1 sao; Trung tướng, Phó đô đốc Hải quân: 2 sao; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân: 3 sao; Đại tướng: 4 sao.

b) Sĩ quan, học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: Gắn hình phù hiệu, gạch dọc và sao màu vàng. Cấp tá 2 gạch dọc, cấp úy 1 gạch dọc. Số lượng sao: Thiếu úy, Thiếu tá: 1 sao; Trung úy, Trung tá: 2 sao; Thượng úy, Thượng tá: 3 sao; Đại úy, Đại tá: 4 sao.

c) Hạ sĩ quan: Gắn hình phù hiệu, 1 vạch dọc và sao màu vàng. Số lượng sao: Thượng sĩ: 3 sao; Trung sĩ: 2 sao; Hạ sĩ: 1 sao.

d) Binh sĩ: Gắn hình phù hiệu, sao màu vàng. Số lượng sao: Binh nhất: 2 sao; Binh nhì: 1 sao.

đ) Học viên đào tạo sĩ quan; học viên đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật: Gắn hình phù hiệu, 1 vạch dọc màu vàng ở giữa. Vạch dọc của học viên đào tạo sĩ quan rộng 5mm, của học viên đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật rộng 3mm.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.