Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 14, Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 8-12-2023 của Chính phủ quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Cụ thể như sau:

Sau khi xác minh, kết luận đối với tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng nghi do hành vi hủy hoại trái pháp luật, trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của Quân đội thông báo kết luận bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Trường hợp cơ quan công an kết luận là tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật, cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Quân đội kết luận là tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật, cơ quan có thẩm quyền của Quân đội chuyển kết quả xác minh kèm hiện vật đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Trường hợp kết luận là tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng không phải do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của Quân đội hoàn trả ngay cho tổ chức, cá nhân có tiền bị rách nát, hư hỏng, biến dạng hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước để xử lý theo quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

* Bạn đọc Trần Hải Triều ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự trong địa bàn thiết quân luật?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5, Thông tư số 03/2023/TT-TANDTC ngày 28-12-2023 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự. Cụ thể như sau:

1. Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử tất cả các tội phạm xảy ra ở địa phương trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật.

2. Trường hợp vụ án xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nơi đang thi hành lệnh thiết quân luật thì tòa án quân sự ở nơi thiết quân luật có thẩm quyền xét xử toàn bộ vụ án.

3. Trường hợp sau khi tòa án quân sự đã thụ lý vụ án mà nơi tội phạm xảy ra đã được bãi bỏ lệnh thiết quân luật thì tòa án quân sự đó tiếp tục xét xử vụ án.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.