Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, kể từ ngày 1-1-2022, mức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ được quy định như sau:

1. Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí một lần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ:

a) Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ 4.000.000 đồng/1 hài cốt liệt sĩ;

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn (tối đa 3 người) tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ: 3.000 đồng/1km/1 người.

2. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/1 mộ.

* Bạn đọc Nguyễn Trung Trực ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục, hồ sơ xét tặng huy chương?

Trả lời: Điều 54 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định thủ tục, hồ sơ xét tặng huy chương như sau:

1. “Huy chương Quân kỳ Quyết thắng”, “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”, “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” các hạng được xét tặng 2 lần vào dịp 19-5 và Quốc khánh 2-9 hằng năm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ đề nghị tặng huy chương có 3 bộ (bản chính), gồm:

a) Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

b) Bản danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị khen thưởng huy chương.

3. Hồ sơ Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ gồm 2 bộ (bản chính), gồm có: Tờ trình của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ có liên quan quy định tại khoản 2 điều này.

QĐND