Điều 2 Thông tư số 143/2023/TT-BQP quy định về đối tượng áp dụng, từ đó, đối tượng bị xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội mà theo quy định của Thông tư số 143/2023/TT-BQP và văn bản pháp luật có liên quan phải bị xử lý kỷ luật, bao gồm:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng.

2. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu của Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Lao động hợp đồng đang phục vụ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ.

4. Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

5. Dân quân, tự vệ phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đang đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội, trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật.

6. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội; công dân được trưng tập vào phục vụ trong Quân đội.

7. Người thôi phục vụ trong Quân đội, thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng vi phạm kỷ luật trong thời gian tại ngũ, làm việc đến mức phải xử lý kỷ luật.

So với Thông tư số 16/2020/TT-BQP, đối tượng bị xử lý kỷ luật trong Quân đội theo quy định tại Thông tư số 143/2023/TT-BQP được xác định rõ ràng, cụ thể hơn và có bổ sung thêm một số đối tượng, như: Học viên đào tạo sĩ quan dự bị tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội; lao động hợp đồng đang phục vụ trong Ban Cơ yếu Chính phủ; quân nhân dự bị trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; người thôi phục vụ trong Quân đội, thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng vi phạm kỷ luật trong thời gian tại ngũ, làm việc đến mức phải xử lý kỷ luật.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.