Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 20, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ATVS lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn về công tác ATVS lao động theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không thống kê tai nạn lao động; không báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không đầy đủ hoặc báo cáo không chính xác hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không đầy đủ hoặc báo cáo không chính xác hoặc báo cáo không đúng thời hạn về sự cố kỹ thuật gây mất ATVS lao động nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Hành vi vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh (ATVS) lao động sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh minh họa: TTXVN.

 

* Bạn đọc Nguyễn Đình Thiêm ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, quy định về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 34, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải thực hiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải theo quy định của chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề.

- Có công trình xử lý nước thải hoặc công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong trường hợp hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Có công trình xử lý khí thải hoặc công trình, thiết bị xử lý khí thải tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong trường hợp có phát sinh khí thải phải xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bụi, bức xạ nhiệt bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Có biện pháp, công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

QĐND