Trả lời: Khu vực bỏ phiếu được lập ra để thuận tiện cho việc cử tri bỏ phiếu bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Tuy nhiên, ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung vẫn có thể lập khu vực bỏ phiếu dù không đủ 300 cử tri. Quy định như vậy để bảo đảm thuận tiện nhất cho cử tri thực hiện quyền bầu cử. Ví dụ: Một đảo xa bờ có thể được lập thành một khu vực bỏ phiếu dù trên đảo đó không có đủ 300 cử tri theo quy định.

Một số trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng gồm: Đơn vị vũ trang nhân dân; bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên; cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Theo quy định của pháp luật, việc xác định khu vực bỏ phiếu do UBND cấp xã quyết định và được UBND cấp huyện phê chuẩn. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do UBND huyện quyết định.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi.

QĐND