Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng được các phòng biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các TTV-CTV: PGS, TS, Nguyễn Thế Kỷ; Đại tá, PGS, TS Lưu Ngọc Khải; Đại tá, TS Bùi Thanh Cao; TS Lê Đức Thắng; TS Đỗ Anh Vũ; nhà thơ Phạm Vân Anh; Nguyễn Hữu Quý; Trần Văn Toản; Nguyễn Thị Như Hiền; Phạm Thị Hoàng Oanh; Trần Chiến; Vũ Công Thành; Phùng Ngọc Thăng; Phương Khánh; Đào Thị Hiền; Lại Thế Thủy; Phùng Thị Hương Ly; Nguyễn Việt Hùng; Đào Duy Tuấn; Vũ Hưởng; Đào Ngọc Lâm; Trần Thanh Huyền; Nguyễn Văn Trường;  Lý Thị Huyền Trăng; Trần Kiều Linh; Thu Thủy; Nguyễn Văn Dũng...

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Để việc cộng tác ngày càng hiệu quả, tòa soạn định hướng một số nội dung cần tập trung: Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba, năm 2023-2024, do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn đọc, trong đó, tòa soạn đã nhận và đăng tải nhiều bài viết có chất lượng tốt tham gia cuộc thi ở cả hai chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để các bài viết bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi, các tác giả nên tập trung vào một số vấn đề như sau: Làm rõ và nổi bật nhận thức đúng đắn, niềm tin cách mạng về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước, yêu Đảng, yêu lãnh tụ; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Làm sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhân dân làm chủ cả về lý luận và thực tiễn hiện nay. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đảng viên trong công tác tham mưu, nhất là tham mưu xây dựng và thực thi chính sách. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Hiểu đúng và phân định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ huy trong cơ quan, đơn vị, tránh sự mâu thuẫn hay lạm quyền trong lãnh đạo, chỉ huy.

Tiếp tục đấu tranh quyết liệt chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; đấu tranh chống xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; chống xuyên tạc về các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. Phản bác những luận điệu hạ thấp, bôi nhọ lãnh tụ; những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong các chính sách với người có công. Phản ánh thành tựu bảo đảm quyền con người, quyền tự do dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; chống tư tưởng “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Phản bác những quan điểm sai trái đối với quản lý báo chí, internet, an ninh mạng ở Việt Nam; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn mới của thế lực thù địch chống phá Đảng trên mạng xã hội. Đấu tranh, đẩy lùi những trò ăn theo, phụ họa cho những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân...

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn;  Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn. Địa chỉ tòa soạn: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.