Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 56 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Cụ thể như sau:

1. Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tặng huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng danh hiệu, khung và được kèm theo mức tiền 15,5 lần mức lương cơ sở.

2. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng bằng, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và được thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở.

Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng cờ, bằng, khung, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

3. Cá nhân được tặng danh hiệu: “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” được tặng thưởng huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng khen, khung và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “Nhân dân” là 12,5 lần mức lương cơ sở; danh hiệu “Ưu tú” là 9,0 lần mức lương cơ sở.

* Bạn đọc Dương Thị Mai ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 41 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì người ra quyết định xử phạt có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.