leftcenterrightdel
 Hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

1. Hạ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có ba bậc quân hàm: Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ.

2. Binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam có hai bậc quân hàm: Binh nhất, Binh nhì.

Và theo Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BQP quy định như sau:

Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ

1. Phó trung đội trưởng và tương đương: Thượng sĩ.

2. Tiểu đội trưởng và tương đương: Trung sĩ.

3. Phó tiểu đội trưởng và tương đương: Hạ sĩ.

4. Chiến sĩ: Binh nhất.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.