Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

b) Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

leftcenterrightdel
Lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai cứu hộ cứu nạn. Ảnh: TTXVN. 

c) Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

*Bạn đọc Trần Văn Tùng ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình hỏi: Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 153, Bộ luật Lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài được quy định như sau:

1. Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

QĐND