Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 13 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Cụ thể, khu dân cư vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa:

1. Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

2. Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm.

3. Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

* Bạn đọc Phạm Thị Tiếp ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 23 Luật Trợ giúp pháp lý quy định việc cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý cụ thể như sau:

1. Người đã được cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý được cấp lại thẻ trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Người đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý gửi đơn đề nghị đến giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Sau khi nhận được đơn của người đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý, giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lập hồ sơ gửi giám đốc sở tư pháp.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý;

b) 2 ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm;

c) Thẻ trợ giúp viên pháp lý bị hư hỏng hoặc xác nhận của giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong trường hợp thẻ bị mất.

4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, giám đốc sở tư pháp trình chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý.

5. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.