Thời điểm đó, Sơn Lôi là địa phương đầu tiên trên cả nước xuất hiện dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Nếu không quyết liệt dập dịch, nguy cơ lan rộng là rất lớn. Nhưng việc cách ly cả một đơn vị hành chính cấp xã là chưa từng có tiền lệ. Rất nhiều vấn đề khó khăn, bao gồm cả yếu tố pháp lý đặt ra khi tổ chức cách ly cả xã... Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khó đến mấy cũng phải thực hiện. Thực tế đã chứng minh đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn, để lại nhiều bài học quý trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, qua đó thêm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ...

Không riêng ở Vĩnh Phúc, những năm qua, nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các địa phương trên cả nước đều gặt hái được những thành công, thành tựu to lớn về mọi mặt, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, mặc dù nhiệm kỳ đại hội vừa qua đất nước gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 bùng phát và thiên tai, bão lũ xảy ra dồn dập để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhưng “con tàu Việt Nam” đã kiên cường vượt qua “sóng dữ”; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế...

Cách mạng Việt Nam chỉ có thể giành thắng lợi nếu có Đảng lãnh đạo. Nhưng để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi thì trước hết, Đảng phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên các cấp, cán bộ cấp chiến lược có đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, tạo cơ sở, tiền đề để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển. Tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội sẽ đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đại biểu ưu tú, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

HỮU TÀI (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)