Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. Cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng, thứ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc bộ, ngành; tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng, cục trưởng, vụ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc bộ, ngành.

2. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.

3. Chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

4. Viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Vụ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

6. Chủ tịch, phó chủ tịch: HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; chủ tịch: HĐND, UBND cấp xã.

7. Người đứng đầu các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND và HĐND ở cấp tỉnh, cấp huyện.

8. Chỉ huy trưởng ban CHQS các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

9. Chỉ huy trưởng ban CHQS, trưởng công an cấp xã tại địa bàn các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được xác định đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân tự vệ (DQTV) được quy định thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 28 Luật DQTV năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm được quy định như sau:

a) DQTV năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực;

b) DQTV từ năm thứ hai trở đi là 12 ngày đối với DQTV cơ động, DQTV biển, DQTV phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 7 ngày đối với DQTV tại chỗ;

c) Dân quân thường trực là 60 ngày.

2. Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, DQTV được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình của địa phương, cơ quan, tổ chức.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, danh mục vật chất cho huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV.

QĐND