leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ giúp địa phương làm đường giao thông.

 

leftcenterrightdel
  Quân y đơn vị khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân.

 

leftcenterrightdel
Bộ đội giúp nhân dân thu hoạch chè. 

 

leftcenterrightdel
Cùng đoàn thanh niên địa phương tổ chức đêm giao lưu văn hóa-văn nghệ. 

 

BÙI HIỆP (thực hiện)