Thực tế cho thấy, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, hiện nay nịnh bợ đang là "căn bệnh" nan y, biến tướng dưới nhiều nội dung, hình thức. Không chỉ cấp dưới nịnh cấp trên, nhân viên nịnh thủ trưởng... mà còn có hiện tượng trên nịnh dưới, nhất là vào các dịp bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá cán bộ, chuẩn bị đại hội, bầu nhân sự ở các cấp, các ngành... Không chỉ cấp dưới trực tiếp nịnh thủ trưởng cấp trên mà còn nịnh gián tiếp qua vợ, con thủ trưởng. Không chỉ nịnh bằng lời lẽ ngon ngọt mà còn nịnh qua nhiều kênh, phương tiện, vật chất, cơ chế, chính sách.

Giải pháp quan trọng để đẩy lùi thói xu nịnh là cách hành xử đúng đắn của người lãnh đạo, quản lý, không chỉ ở điều hành cơ quan, đơn vị mà đặc biệt trong công tác cán bộ, phải có con mắt tinh đời để nhìn rõ “người ngay, kẻ gian”, tuyệt đối tránh “sa bẫy” của kẻ xu nịnh. Nếu người lãnh đạo, quản lý có tâm trong sáng, có tinh thần tập thể, coi trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, dùng “tai mắt” của quần chúng nhân dân, dư luận trong cơ quan, đơn vị để xem xét, đánh giá con người trong công tác nhân sự thì thói xu nịnh sẽ không còn đất sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là một tấm gương tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, thấy được thói xu nịnh là “căn bệnh” để chủ động phòng, chống. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức biết coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết thì sẽ đẩy lùi được thói xu nịnh, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ.

Đại tá, Tiến sĩ PHẠM QUANG THANH

(Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị)