Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 145/NQ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19-11-2021 đến hết ngày 31-12-2022. Theo đó, người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 được hưởng phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày. Mức phụ cấp này cũng áp dụng đối với:

- Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người nhiễm Covid-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn (bao gồm cả các trạm, tổ y tế lưu động);

- Người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường để phục vụ cho phòng xét nghiệm SASR-CoV-2;

- Người vận chuyển người nhiễm Covid-19, bệnh phẩm;

- Người làm nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản, xử lý các trường hợp tử vong nhiễm SARS-CoV-2.

* Bạn đọc Hà Bích ở phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, hỏi: Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam như sau: 

1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

QĐND