Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP ngày 25-3-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Cụ thể như sau:

Cấp hiệu của sĩ quan, học viên là sĩ quan:

a) Hình dáng: Hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc.

b) Nền cấp hiệu màu vàng, riêng Bộ đội Biên phòng màu xanh lá cây. Nền cấp hiệu của sĩ quan cấp tướng có in chìm hoa văn mặt trống đồng, tâm mặt trống đồng ở vị trí gắn cúc cấp hiệu.

c) Đường viền cấp hiệu: Lục quân, Bộ đội Biên phòng màu đỏ tươi, Phòng không-Không quân màu xanh hòa bình, Hải quân màu tím than.

d) Trên nền cấp hiệu gắn: Cúc cấp hiệu, gạch, sao màu vàng. Cúc cấp hiệu hình tròn, dập nổi hoa văn (cấp tướng hình Quốc huy; cấp tá, cấp úy hình hai bông lúa xung quanh và ngôi sao năm cánh ở giữa). Cấp hiệu của cấp tướng không có gạch ngang, cấp tá có 2 gạch ngang, cấp úy có 1 gạch ngang, số lượng sao:

- Thiếu úy, Thiếu tá, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân: 1 sao;

- Trung úy, Trung tá, Trung tướng, Phó đô đốc Hải quân: 2 sao;

- Thượng úy, Thượng tá, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân: 3 sao;

- Đại úy, Đại tá, Đại tướng: 4 sao.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.