Rõ ràng, mỗi thị trường sẽ có những tiêu chuẩn riêng cho sản phẩm nhập khẩu song về cơ bản, các thị trường khó tính đều có những quy định khắt khe về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất cấm, đòi hỏi gắt gao về quy tắc xuất xứ, xây dựng được chuỗi liên kết, chế biến, tiêu thụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Trong khi đó, tôi được biết, nông sản Việt Nam thường bị định kiến của nhà mua hàng quốc tế về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, nông sản Việt Nam không có thương hiệu, không thâm nhập được chuỗi thương mại toàn cầu... Điều này xuất phát từ việc sản xuất và quy hoạch trồng trọt ở nước ta chưa có chiến lược dài hạn, chưa tính đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó dẫn đến tình trạng lượng cung ứng lớn nhưng lại không thể xuất khẩu, khiến việc sản xuất bấp bênh, giá thành bất ổn...

Thực tế, nông sản Việt Nam đã được nhận diện tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, làm sao bảo đảm được chỗ đứng, khẳng định vị thế tại thị trường các nước, nhất là các thị trường khó tính là vấn đề cấp bách hiện nay. Theo tôi, muốn thâm nhập một cách bền vững vào các thị trường nước ngoài, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam cần nhận diện rõ yêu cầu của từng địa bàn, từ đó có chính sách, tiêu chuẩn phù hợp để tìm đầu ra tốt cho sản phẩm. Đồng thời, cần thiết có chính sách khuyến khích nông dân tổ chức lại sản xuất, có nông sản chất lượng theo tiêu chuẩn an toàn. Bởi lẽ, nếu có một sản phẩm tốt nhưng lại không có bất kỳ tiêu chuẩn nào được chứng nhận thì sẽ rất khó tiếp cận được các hệ thống phân phối trong nước và cả các thị trường xuất khẩu... 

NGÂN LINH (Yên Thế, Bắc Giang)