Liên quan đến nội dung này, Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 có quy định: “Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời gian quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”. Đồng thời, tại Điều 3 Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 19-8-2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nội dung: “Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Nguyễn Văn Tiến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính”.

Bởi vậy, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Nguyễn Văn Tiến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

DƯƠNG SAO