“Chồng tôi là ông Trần Văn Chắm, sinh năm 1944, nhập ngũ: Tháng 9-1965; xuất ngũ: Tháng 4-1974; tái ngũ: Tháng 2-1979 và công tác tại Tiểu đoàn 19, Sư đoàn 347, Quân đoàn 14, Quân khu 1. Chồng tôi hy sinh tháng 4-1980 tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trường hợp hy sinh trên đường làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực về kho Sư đoàn 347. Hiện nay, phần mộ của chồng tôi được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (có giấy xác nhận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn). Không hiểu vì lý do gì năm 1981, Sư đoàn 347, nơi chồng tôi công tác và hy sinh lại báo tử về địa phương, chồng tôi là tử sĩ. Vậy nên gần 40 năm qua, chồng tôi không được công nhận là liệt sĩ. Giờ tôi tuổi đã cao, sức yếu chỉ mong muốn chồng mình sớm được công nhận là liệt sĩ để xứng đáng với những hy sinh của ông trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc”.

Được biết, tại Điều 1 Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15-11-2007 hướng dẫn bổ sung thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định việc cấp giấy báo tử đối với người hy sinh trước ngày 1-10-2005 chưa được xác nhận là liệt sĩ trong trường hợp sau:

a- Người hy sinh đã được ghi là liệt sĩ trong các giấy tờ như: Giấy báo tử trận; huân chương, huy chương; giấy chứng nhận đeo huân chương, huy chương; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang hoặc lịch sử Đảng của cấp xã, phường, thị trấn trở lên.

b- Người hy sinh trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu đã được nhân dân, chính quyền địa phương suy tôn, đưa hài cốt vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ (có giấy xác nhận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi đang quản lý mộ).

Còn việc lập hồ sơ là trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, tổng công ty 91 (gọi chung là cơ quan Trung ương), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có người hy sinh. Vì vậy, bà Nguyễn Thị Tích cần sớm hoàn thiện đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng để họ lập hồ sơ gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn là nơi tiếp nhận giải quyết. Cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận nguyên nhân dẫn đến trường hợp chết của đồng chí Trần Văn Chắm. Nếu có đủ căn cứ pháp lý kết luận, đồng chí Trần Văn Chắm chết trong quá trình chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu thì sẽ được hoàn thiện thủ tục hồ sơ để công nhận liệt sĩ.                                                                                       

HUYỀN TRANG