"Tôi nhập ngũ ngày 9-6-1965 tại d17, e224, f367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh. Năm 1970, do sức khỏe yếu, tôi được xuất ngũ về địa phương, làm công nhân tại Xí nghiệp cơ khí Nano Xà lan ở Thái Bình. Thời gian tham gia quân ngũ của tôi là 5 năm 6 tháng; thời gian làm công nhân là 23 năm 6 tháng. Năm 1984, tôi được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Do đi làm ăn xa nên huân chương của tôi hiện nay bị mục nát. Vậy tôi muốn xin cấp đổi huân chương thì cần những thủ tục gì?".

Việc cấp đổi lại hiện vật khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10-9-2014 và Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20-7-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Theo đó, các hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng và hư hỏng vì lý do khách quan, như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn... thì được cấp đổi.

Để cấp đổi Huân chương Kháng chiến, ông cần có đơn trình bày lý do đề nghị cấp đổi, nêu rõ số, ngày tháng năm của quyết định khen thưởng và liên hệ với cơ quan đã đề nghị khen thưởng Huân chương Kháng chiến cho ông để được đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tra cứu, cấp đổi.

HÀ PHƯƠNG