Lấy phiếu tín nhiệm đối với Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Viettel
Ngày 27 tháng 3 năm 2019
Tây Bắc Bộ18-31 0C
Đông Bắc Bộ18-26 0C
Thủ đô Hà Nội18-27 0C
Tây Nguyên19-33 0C
TP Hồ Chí Minh24-36 0C
Nam Bộ24-36 0C
go top