Khai giảng Lớp tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia

Viettel
Ngày 14 tháng 11 năm 2018
Tây Bắc Bộ20-29 0C
Đông Bắc Bộ21-29 0C
Thủ đô Hà Nội21-28 0C
Tây Nguyên18-31 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-34 0C
go top