Lật tẩy chiêu trò chia rẽ Đảng và Quốc hội

Viettel
Ngày 23 tháng 5 năm 2018
Tây Bắc Bộ22 - 34 0C
Đông Bắc Bộ24 - 35 0C
Thủ đô Hà Nội25 - 35 0C
Tây Nguyên21 - 33 0C
TP Hồ Chí Minh24 - 33 0C
Nam Bộ23 - 33 0C
go top