Đoàn giảng viên và sinh viên Đại học George Mason (Hoa Kỳ) thăm, làm việc với Báo Quân đội nhân dân

Viettel
go top