Mô hình du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Ninh

Viettel
Ngày 25 tháng 5 năm 2019
Tây Bắc Bộ28-35 0C
Đông Bắc Bộ24-31 0C
Thủ đô Hà Nội24-31 0C
Tây Nguyên24-34 0C
TP Hồ Chí Minh25-36 0C
Nam Bộ25-36 0C
go top