Vượt núi đá - Rèn ý chí

Viettel
Ngày 13 tháng 11 năm 2019
Tây Bắc Bộ20-31 0C
Đông Bắc Bộ20-30 0C
Thủ đô Hà Nội22-29 0C
Tây Nguyên19-32 0C
TP Hồ Chí Minh23-33 0C
Nam Bộ23-33 0C
go top