Vượt núi đá - Rèn ý chí

Viettel
Ngày 4 tháng 7 năm 2020
Tây Bắc Bộ29-36 0C
Đông Bắc Bộ 27-37 0C
Thủ đô Hà Nội28-37 0C
Tây Nguyên22-25 0C
TP Hồ Chí Minh27-35 0C
Nam Bộ25-37 0C
go top