Vượt núi đá - Rèn ý chí

Viettel
Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Tây Bắc Bộ7-13 0C
Đông Bắc Bộ7-13 0C
Thủ đô Hà Nội8-13 0C
Tây Nguyên14-24 0C
TP Hồ Chí Minh19-31 0C
Nam Bộ19-31 0C
go top