Viettel
Ngày 18 tháng 8 năm 2022
Tây Bắc Bộ25-37 0C
Đông Bắc Bộ26-37 0C
Thủ đô Hà Nội27-38 0C
Tây Nguyên21-32 0C
TP Hồ Chí Minh24-33 0C
Nam Bộ24-33 0C