Một số điểm thống nhất trong các quy định của Bộ luật Hình sự

Một số điểm thống nhất trong các quy định của Bộ luật Hình sự

12/06/2017 19:04

QĐND Online - Theo Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc xây dựng luật phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất. Tính thống nhất ở đây không chỉ ở từng điều, từng khoản trong văn bản luật đó mà còn phải thống nhất trong hệ thống pháp luật.

go top