Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 1 Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể:

Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
Trẻ em ở khu cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Giang/ Ảnh minh họa/ Phú Sơn/qdnd.vn.

- Số lượng trẻ em được hỗ trợ: Theo danh sách trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27-4 đến hết ngày 31-12-2021.

- Định mức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8-2-2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Nguồn kinh phí: Nguồn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (vận động và tích lũy năm 2021)

* Bạn đọc Phạm Ngọc Dung ở xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về giá thuốc được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 108 Luật Dược năm 2016, cụ thể:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giá thuốc.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc.

4. UBND cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc tại địa phương.

QĐND