Thay đổi công nghệ, đề xuất xây dựng hành lang pháp lý phù hợp
go top